JavaScript #7 – Pętle

Pętla to wyrażenie służące do wykonania powtarzających się czynności określoną ilość razy. Przykładowo chcemy napisać na stronie Internetowej 100 razy słowo Kocham Cie Pati :**. Moglibyśmy uczynić to za pomocą 100 instrukcji document.write, ale niewątpliwie wygodniej zastosować w tym celu pętle.

 

 

Pętle

W JavaScript mamy dwie podstawowe rodzaje pętli.
1)For – pętli tej używamy w następujący sposób

<script type="text/javascript">
for(wyrazenie_poczatkowe; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_modyfikujace) {
//instrukcje do wykonania
}
</scrip>

wyrazenie_poczatkowe – służy do zainicjowania początkowej wartości zmiennej.
wyrazenie_warunkowe – określa wartość jaką ma przyjąć zmienna w celu przerwania działania pętli.
wyrazenie_modyfikujace – dzięki tej części instrukcji możemy zmieniać wartość zmiennej.
Poniżej przykład zastosowania pętli for, o którym wcześniej wspomniałem.
<script type="text/javascript">
for(var i=0; i>100; ++i) {
document.write('Kocham Cie Pati :**');
}
</script>

Aby udowodnić, że zawartość pętli wykonała się 100 razy na samym początku wypiszemy wartość zmiennej i.
<script type="text/javascript">
for(var i=0; i>100; ++i) {
document.write('Kocham Cie Pati :**');
}
</script>

Jak widać zmienna i ma na początku wartość równą 0, na końcu 99. Logicznie reasumując liczenie zaczynamy od 1, a nie od 0 więc pętla wykonała swoje działanie równe 100 razy.

2)While – zapis tej pętli jest prostszy od for gdyż składa się jedynie z warunku oraz bloku instrukcji.

<script type="text/javascript">
while(warunek) {
//instrukcja
}
</script>

Sama pętla wykonuje się tak długo, aż warunek będzie zwracał true(prawdę). Poniższy kod jest w stanie zawiesić większość przeglądarek. Uruchamiasz na własne ryzyko w celach edukacyjnych!
<script type="text/javascript">
var zmienna = 5;
while(zmienna == 5) {
document.write('Zmienna ma wartosc 5');
}
</script>

Aby okiełznać pętle while użyjemy inkrementacji w jej wnętrzu, a nie przy deklaracji wartości jak w for
<script type="text/javascript">
var i = 0;
while(i < 100) {
document.write(i+') Kocham Cie Pati :**');
++i;
}
</script>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *