JavaScript #4 – Zmienne

Zmienna to wydzielona część pamięci w programie, która ma za zadanie przechowywać dane. każda zmienna ma unikalną nazwę, która ją reprezentuje. Nazwa zmiennej może składać się wyłącznie z alfabetu łacińskiego. W nazwach rozróżniane są wielkie i małe litery. Zmienne dzielą się na typ łańcuchowy przechowujące tekst oraz typ liczbowy przechowującą liczby.

 

 

 

Zmienne

Aby zadeklarować zmienną należy poprzedzić jej nazwę słowem var oraz przypisać jej wartość przy pomocy operatora przypisania = (o operatorach za chwilę dowiemy się czegoś więcej).

<script type="text/javascript">
//Deklaracja zmiennej lancuchowej
var imie = 'Ania';
</script>

Powyżej przykład deklaracji zmiennej łańcuchowej imie z wartością Ania.
<script type="text/javascript">
//Deklaracja zmiennej liczbowej
var wiek = 20;
</script>

A tutaj zmienna liczbowa wiek z wartością 20. Zauważmy, że aby zadeklarować zmienną liczbową, jej wartości nie trzeba zapisywać w cudzysłowie.
Istnieje także logiczny typ zmiennej(boolean), która przechowuje wartość logiczną prawdalub fałsz.

Potrafimy już deklarować zmienne, nauczmy się teraz wypisywać ich zawartość na ekranie.

<script type="text/javascript">
var imie = 'Ania';
var wiek = 20;
document.write('Moja kolezanka ma na imie <b>'+imie+'</b> i ma <b>'+wiek+'</b> lat');
</script>

By wyświetlić zawartość zmiennej należy napisać tylko jej nazwie. Powinniśmy zauważyć, że nazwę piszemy za cudzysłowem. Aby wszystko zmieściło się w jednej instrukcji document.write używamy łącznika +.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *