JavaScript #3 – Umieszczanie Kodu JavaScript w kodzie HTML

Jak wcześniej wspomniano JavaScript jest językiem interpretowanym. Aby przeglądarka wiedziała, że ma do czynienia z JavaScript’em kod należy zapisać pomiędzy znacznikami

<script type="text/javascript">
//Kod JavaScript
</script>

 

 

Umieszczanie Kodu JavaScript w kodzie HTML

// w języku JavaScript to komentarz jednoliniowy. Sam komentarz to wydzielona część kodu, która nie zostanie zinterpretowana przez przeglądarkę. Komentarz wieloliniowy(blokowy) ma postać

/*poczatek komentarzu
komentarz...
koniec komentarzu*/

Do wyświetlania tekstu na ekranie służy instrukcja document.write. Tekst jaki chcemy wyświetlić należy zapisać w nawiasie okrągłym i ująć go w cudzysłów(bądź apostrof). Nie można zapomnieć o znaku średnika na końcu ;. Należy go wpisywać na końcu każdej instrukcji. Wypiszmy na ekranie słowo „Hello World!„.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
<title>Nauka Java Script</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
//Wyswietlamy tekst na ekranie
document.write('Hello World!');
</script>
</body>
</html>

Udało się. Na ekranie pojawiło się słowo „Hello World!„. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nie umieścić wewnątrz instrukcji document.write znaczników HTML. Spróbujmy dla przykładu pogrubić to, co przed chwilą pojawiło się na naszym ekranie.
<script type="text/javascript">
//Wyswietlamy pogrubiony tekst na ekranie
document.write('<b>Hello World!</b>');
</script>

Za pomocą JS możemy wypisać inne znaczniki jak np. paragraf.
Na początku nauki spróbujmy także wyświetlić okno dialogowe z przykładowym tekstem. Posłuży nam do tego metoda alert(’argument’), która jako argument przyjmuje ciąg znaków do wyświetlenia.
<script type="text/javascript">
//Wyswietlamy okno dialogowe
alert('Hello World!');
</script>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *