JavaScript #5 – Operatory

JavaScript jak i w innych językach programowania występuje szereg rozmaitych operatorów służących do wykonywania określonych operacji.

 

 

 

Operatory

Operatory dzielą się na
1)Arytmetyczne – z przykładowymi działaniami na zmiennych liczbowych
a)* – mnożenie

<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
document.write(liczba1*liczba2);
//wynik = 50
</script>

b)/ – dzielenie
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
document.write(liczba1/liczba2);
//wynik = 2
</script>

c)+ – dodawanie
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
document.write(liczba1+liczba2);
//wynik = 15
</script>

d) – odejmowanie
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
document.write(liczba1-liczba2);
//wynik = 5
</script>

e)% – dzielenie modulo(reszta z dzielenia)
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
document.write(liczba1%liczba2);
//wynik = 0, gdyż 10/5 = 2
</script>

f)++ – inkrementacja(zwiększanie)
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
document.write(++liczba1);
//wynik = 11
</script>

g) – dekrementacja(zmniejszanie)
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
document.write(--liczba1);
//wynik = 9
</script>

2)Relacyjne – niezbędne w instrukcjach warunkowych(o których za chwilę słów kilka)
a)== – wynikiem jest prawda, gdy argumenty są sobie równe
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
if(liczba1 == liczba2) {
document.write('Zmienne sa sobie rowne');
} else {
document.write('Zmienne nie sa sobie rowne');
}
</script>

b)!= – wynikiem jest prawda, gdy argumenty są różne
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
if(liczba1 != liczba2) {
document.write('Zmienne sa rozne');
} else {
document.write('Zmienne nie sa rozne, sa identyczne');
}
</script>

c)> – wynikiem jest prawda, gdy argument lewostronny jest większy od prawostronnego
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
if(liczba1 > liczba2) {
document.write('Zmienna liczba1 jest wieksza od zmiennej liczba2');
} else {
document.write('Zmienna liczba1 jest mniejsza od zmiennej liczba2');
}
</script>

d)< – wynikiem jest prawda, gdy argument lewostronny jest mniejszy od prawostronnego
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
if(liczba1 < liczba2) {
document.write('Zmienna liczba1 jest mniejsza od zmiennej liczba2');
} else {
document.write('Zmienna liczba1 jest wieksza od zmiennej liczba2');
}
</script>

e)>= – wynikiem jest prawda, gdy argument lewostronny jest większy od prawostronnego lub równy mu
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
if(liczba1 >= liczba2) {
document.write('Zmienna liczba1 jest wieksza od zmiennej liczba2 lub zmienne sa rowne');
} else {
document.write('Zmienna liczba1 jest mniejsza od zmiennej liczba2');
}
</script>

f)<= – wynikiem jest prawda, gdy argument lewostronny jest mniejszy od prawostronnego lub równy mu
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
if(liczba1 <= liczba2) {
document.write('Zmienna liczba1 jest mniejsza od zmiennej liczba2 lub zmienne sa rowne');
} else {
document.write('Zmienna liczba1 jest wieksza od zmiennej liczba2');
}
</script>

3)Logiczne – pomocne w instrukcjach warunkowych
a)&& – iloczyn logiczny AND
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
var liczba3 = 20;
var liczba4 = 10;
if(liczba1 == liczba2 && liczba3 == liczba4) {
document.write('zmienna liczba1 i liczba2 sa sobie rowne ORAZ zmienna liczba3 i liczba4 sa sobie rowne');
} else {
document.write('Zmienne nie sa sobie rowne');
}
</script>

b)|| – suma logiczna OR
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
var liczba3 = 20;
var liczba4 = 10;
if(liczba1 == liczba2 || liczba3 == liczba4) {
document.write('zmienna liczba1 i liczba2 sa sobie rowne LUB zmienna liczba3 i liczba4 sa sobie rowne');
} else {
document.write('Zmienne nie sa sobie rowne');
}
</script>

c)! – negacja logiczna NOT
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
if(!liczba1) {
document.write('Zmienne liczba1 NIE istnieje');
} else {
document.write('Zmienna liczba1 istnieje');
}
</script>

4)Przypisania – pomagają operować na zmiennych, poniżej przykłady
a)= – a = b
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
liczba2 = liczba1;
document.write(liczba2);
//wynik = 10
</script>

b)+= – a = a + b
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
liczba2 += liczba1;
document.write(liczba2);
//wynik = 15
</script>

c)-= – a = a  b
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
liczba2 -= liczba1;
document.write(liczba2);
//wynik = -5
</script>

d)*= – a = a * b
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
liczba2 *= liczba1;
document.write(liczba2);
//wynik = 50
</script>

e)/= – a = a / b
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
liczba2 /= liczba1;
document.write(liczba2);
//wynik = 0.5
</script>

f)%= – a = a % b
<script type="text/javascript">
var liczba1 = 10;
var liczba2 = 5;
liczba2 %= liczba1;
document.write(liczba2);
//wynik = 5
</script>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *