C++ #7 – Pętle

Pętla w programowaniu oznacza fragment kodu, który powtarza (wykonuje) się określoną ilość razy. Dzięki nim możemy zapisać nawet kilka tysięcy linijek w zaledwie trzech.

 

 

Pętle

C++ posiada zaimplementowane dwie podstawowe pętle for i while. Obie są proste w użyciu. Zacznijmy od omówieni pętli for.

for(wyrazenie_poczatkowe; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_modyfikujace) {
instrukcje do wykonania
}

wyrazenie_poczatkowe – służy do zadeklarowania początkowej wartości zmiennej.
wyrazenie_warunkowe – określa wartość jaką ma przyjąć zmienna w celu przerwania działania pętli.
wyrazenie_modyfikujace – dzięki tej części instrukcji możemy modyfikować wartość zmiennej.

Przeanaluizujmy przykład wypisujący liczby od 1 do 10.

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
		for(int i=1; i<=10; ++i) {
			cout<<i<<endl;
		}
 
	return 0;
}

komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$ g++ pierwszy.cpp -o program
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$ ./program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$

Zasada działania jest prosta. Na początku deklarujemy zmienną i o wartości 1. Następnie zwiększamy jej wartość o jeden ++i (jest to inkrementacja – zwiększa zmienną o 1. Odwrotnością inkrementacji jest dekrementacja zapisywana jako dwa minusy ), aż zmienna nie osiągnie wartości równej, bądź większej 10. Jeśli się to stanie przerywamy działanie pętli.

Kolej na pętle while.

while(wyrazenie_warunkowe) {
instrukcje
}

Jest ona na tyle specyficzna, iż nie posiada wyrażenia warunkowego oraz modyfikującego. Pętla ta będzie wykonywana tak długo, aż będzie spełniony dany warunek.

Poniżej odpowiednik powyższego programu z wykorzystaniem pętli while

#include <iostream>
using namespace std;
int ilosc = 1;
 
int main()
{
while(ilosc <= 10) {
	cout<<ilosc<<endl;
	++ilosc;
}
 
return 0;
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *