C++ #4 – Zmienne

Zmienna to wydzielony obszar w pamięci programu, który ma za zadanie przechowywać jakieś informacje. W zależności od tego jaką informację chcemy przechować mówi się o typach zmiennych. Wyróżniamy dwa podstawowe typy danych. Typ rzeczywisty i liczbowy.

 

 

Zmienne

Do typu rzeczywistego należą:
char – przechowuje jeden znak. Przedział liczbowy, jaki pomieści to [-128,127].
string – przechowuje kilka znaków
bool – przechowuje jedynie wartość true (prawda) lub false (fałsz)

Do typu liczbowego zaliczamy:
int – rezerwuje 2 bajty [-32768,32767]
long int – rezerwuje 4 bajty [-2147483648,2147483647]
long long int – rezerwuje 8 bajtów [-9223372036854775808,9223372036854775807]
float – przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe do 4 bajtów [3.4e +/- 38 (7 znaków)]
double – przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe do 8 bajtów [1.7e +/- 308 (15 znaków)]

Ponadto void reprezentuje brak typu.

każda zmienna ma unikalną nazwę, która ją reprezentuje. Nazwa zmiennej może składać się wyłącznie z alfabetu łacińskiego. W nazwach rozróżniane są wielkie i małe litery. Aby zadeklarować zmienną należy poprzedzić jej nazwę określonym typem danych oraz przypisać jej wartość przy pomocy operatora przypisania =.

typ_zmiennej nazwa_zmiennej = wartosc_zmiennej;

Należy pamiętać, aby na końcu każdego wiersza (pomijając kilka wyjątków jak instrukcje warunkowe i pętle) umieszczać znak średnika ;.

Może i wydaje się to trudne i niezrozumiałe, ale wcale tak nie jest. Typu zmiennej używa się w celu poinformowania kompilatora z czym ma tak na prawdę do czynienia – liczbą, czy słowem.

Z edytujmy nasz wcześniejszy kod i napiszmy program, który wypisze na ekranie nasze imię i nazwisko.

#include <iostream>
using namespace std;
string zmienna = "Hubert Grabowski";
 
int main()
{
	cout<<"Mam na imię ";
	cout<<zmienna<<endl;
	return 0;
}

W rezultacie powinniśmy otrzymać coś w tym stylu

komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$ g++ pierwszy.cpp -o program
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$ ./program
Mam na imię Hubert Grabowski
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$

Nasza zmienna jest typu string, ponieważ przechowuje ciąg znaków, a nie cyfr. Spróbujmy teraz napisać program, który wyświetli nasz rok urodzenia.

#include <iostream>
using namespace std;
int zmienna = 1993;
 
int main()
{
	cout<<"Mój rok urodzenia to "<<zmienna<<endl;
	return 0;
}

komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$ g++ pierwszy.cpp -o program
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$ ./program
Mój rok urodzenia to 1993
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$

Warto zauważyć, że wartości dla typów liczbowych podajemy bez cudzysłowów. W powyższym kodzie w odróżnieniu od poprzedniego zastosowaliśmy formę skróconą w celu wyświetlenia zmiennej.

Załóżmy, że chcemy poznać liczbę lat, które upłynęły od daty naszych narodzin, czyli nasz wiek. W tym celu należy zadeklarować dwie zmienne typu int, jedna przechowująca rok urodzenia, a druga rok obecny oraz odjąć je od siebie. Aby to uczynić należy użyć operatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *