[C++ && Linux] Piszemy brutusa MD5 :-)

ubuntuJakiś czas temu wpadłem na pomysł napisania własnego programu do łamania haseł szyfrowanych metodą MD5 w C++, działającego pod Linuksem. Dziś udostępniam moje 'dzieło’ publicznie.

Teoria, czyli co to jest?

MD5 jest szyfrem kryptograficznym wykorzystywanym do szyfrowania dowolnych ciągów alfanumerycznych(najczęściej haseł), które zostają przekształcone na 128-bitowe(32-znakowe) skróty. Przykładowo wyraz haslo po zaszyfrowaniu przyjmuje postać 207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64.

Z racji, iż algorytm MD5 jest jednostronny nie ma możliwości odwrócenia hasha do postaci pierwotnej, tak jak ma to miejsce w przypadku Base64, czy ROT13. Dlatego też w celu odszyfrowania hasha użyjemy techniki zwanej brute force. Atak BF polega na generowaniu wszystkich możliwych kombinacji z danego ciągu znaków i porównywaniu ich skrótów z hashem, który chcemy złamać. W teorii dzięki tej metodzie możemy złamać każde hasło, w praktyce jednak może to potrwać dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat dla bardzo skomplikowanych i długich haseł.

Praktyka, czyli jak to zrobić?

Pierwszą rzeczą od, której należy zacząć to szyfrowanie haseł funkcją MD5. Program będziemy pisać w C++, który nie ma domyślnie zaimplementowanej powyższej funkcji. Niezbędne zatem będą nam poniższe 4 pliki.

md5.cpp

/*
 *   This is the C++ implementation of the MD5 Message-Digest
 *   Algorithm desrcipted in RFC 1321.
 *   I translated the C code from this RFC to C++.
 *   There is no warranty.
 *
 *   Feb. 12. 2005
 *   Benjamin Grüdelbach
 */
 
/*
 *  Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
 *  rights reserved.
 *
 *  License to copy and use this software is granted provided that it
 *  is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
 *  Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
 *  or this function.
 *
 *  License is also granted to make and use derivative works provided
 *  that such works are identified as "derived from the RSA Data
 *  Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
 *  mentioning or referencing the derived work.
 *
 *  RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
 *  the merchantability of this software or the suitability of this
 *  software for any particular purpose. It is provided "as is"
 *  without express or implied warranty of any kind.
 *
 *  These notices must be retained in any copies of any part of this
 *  documentation and/or software.
 */
 
//md5 class include
#include "md5.h"
 
// Constants for MD5Transform routine.
#define S11 7
#define S12 12
#define S13 17
#define S14 22
#define S21 5
#define S22 9
#define S23 14
#define S24 20
#define S31 4
#define S32 11
#define S33 16
#define S34 23
#define S41 6
#define S42 10
#define S43 15
#define S44 21
 
static unsigned char PADDING[64] = {
 0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
};
 
/* F, G, H and I are basic MD5 functions. */
#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z)))
#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z)))
#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z))
#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z)))
 
/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits. */
#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n))))
//#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | (( (UINT32) x) >> (32-(n))))
 
/*
FF, GG, HH, and II transformations for rounds 1, 2, 3, and 4.
Rotation is separate from addition to prevent recomputation.
*/
#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { 
 (a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (unsigned long int)(ac); 
 (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); 
 (a) += (b); 
 }
 
#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { 
 (a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (unsigned long int)(ac); 
 (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); 
 (a) += (b); 
 }
#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) { 
 (a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (unsigned long int)(ac); 
 (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); 
 (a) += (b); 
 }
#define II(a, b, c, d, x, s, ac) { 
 (a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (unsigned long int)(ac); 
 (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); 
 (a) += (b); 
 }
 
/* MD5 initialization. Begins an MD5 operation, writing a new context. */
void MD5::MD5Init (MD5_CTX *context)
{
   context->count[0] = context->count[1] = 0;
   context->state[0] = 0x67452301;
   context->state[1] = 0xefcdab89;
   context->state[2] = 0x98badcfe;
   context->state[3] = 0x10325476;
}
 
/*
  MD5 block update operation. Continues an MD5 message-digest
  operation, processing another message block, and updating the
  context.
*/
void MD5::MD5Update (MD5_CTX *context, unsigned char *input, unsigned int inputLen)
{
   unsigned int i, index, partLen;
 
   /* Compute number of bytes mod 64 */
   index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3F);
 
   /* Update number of bits */
   if ( (context->count[0] += ((unsigned long int)inputLen << 3))
      < ((unsigned long int)inputLen << 3))
    context->count[1]++;
 
   context->count[1] += ((unsigned long int)inputLen >> 29);
   partLen = 64 - index;
 
   /*
    * Transform as many times as possible.
    */
   if (inputLen >= partLen)
   {
    MD5_memcpy ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen);
    MD5Transform (context->state, context->buffer);
 
    for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64)
      MD5Transform (context->state, &input[i]);
 
    index = 0;
   }
   else
    i = 0;
 
   /* Buffer remaining input */
   MD5_memcpy ((POINTER)&context->buffer[index],
         (POINTER)&input[i],
       inputLen-i);
}
 
/*
 * MD5 finalization. Ends an MD5 message-digest operation, writing the
 * the message digest and zeroizing the context.
 */
void MD5::MD5Final (unsigned char digest[16], MD5_CTX *context)
{
  unsigned char bits[8];
  unsigned int index, padLen;
 
  /* Save number of bits */
  Encode (bits, context->count, 8);
 
  /*
  * Pad out to 56 mod 64.
  */
  index = (unsigned int)((context->count[0] >> 3) & 0x3f);
  padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index);
  MD5Update (context, PADDING, padLen);
 
  /* Append length (before padding) */
  MD5Update (context, bits, 8);
 
  /* Store state in digest */
  Encode (digest, context->state, 16);
 
  /*
  * Zeroize sensitive information.
  */
  MD5_memset ((POINTER)context, 0, sizeof (*context));
}
 
/*
 * MD5 basic transformation. Transforms state based on block.
 */
void MD5::MD5Transform (unsigned long int state[4], unsigned char block[64])
{
  unsigned long int a = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3], x[16];
 
  Decode (x, block, 64);
 
  /* Round 1 */
  FF (a, b, c, d, x[ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */
  FF (d, a, b, c, x[ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */
  FF (c, d, a, b, x[ 2], S13, 0x242070db); /* 3 */
  FF (b, c, d, a, x[ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */
  FF (a, b, c, d, x[ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */
  FF (d, a, b, c, x[ 5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */
  FF (c, d, a, b, x[ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */
  FF (b, c, d, a, x[ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */
  FF (a, b, c, d, x[ 8], S11, 0x698098d8); /* 9 */
  FF (d, a, b, c, x[ 9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */
  FF (c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */
  FF (b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7be); /* 12 */
  FF (a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122); /* 13 */
  FF (d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193); /* 14 */
  FF (c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438e); /* 15 */
  FF (b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821); /* 16 */
 
  /* Round 2 */
  GG (a, b, c, d, x[ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */
  GG (d, a, b, c, x[ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */
  GG (c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51); /* 19 */
  GG (b, c, d, a, x[ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */
  GG (a, b, c, d, x[ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */
  GG (d, a, b, c, x[10], S22, 0x2441453); /* 22 */
  GG (c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */
  GG (b, c, d, a, x[ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */
  GG (a, b, c, d, x[ 9], S21, 0x21e1cde6); /* 25 */
  GG (d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */
  GG (c, d, a, b, x[ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */
 
  GG (b, c, d, a, x[ 8], S24, 0x455a14ed); /* 28 */
  GG (a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */
  GG (d, a, b, c, x[ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */
  GG (c, d, a, b, x[ 7], S23, 0x676f02d9); /* 31 */
  GG (b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8a); /* 32 */
 
  /* Round 3 */
  HH (a, b, c, d, x[ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */
  HH (d, a, b, c, x[ 8], S32, 0x8771f681); /* 34 */
  HH (c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122); /* 35 */
  HH (b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */
  HH (a, b, c, d, x[ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */
  HH (d, a, b, c, x[ 4], S32, 0x4bdecfa9); /* 38 */
  HH (c, d, a, b, x[ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */
  HH (b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */
  HH (a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6); /* 41 */
  HH (d, a, b, c, x[ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */
  HH (c, d, a, b, x[ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */
  HH (b, c, d, a, x[ 6], S34, 0x4881d05); /* 44 */
  HH (a, b, c, d, x[ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */
  HH (d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */
  HH (c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8); /* 47 */
  HH (b, c, d, a, x[ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */
 
  /* Round 4 */
  II (a, b, c, d, x[ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */
  II (d, a, b, c, x[ 7], S42, 0x432aff97); /* 50 */
  II (c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */
  II (b, c, d, a, x[ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */
  II (a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3); /* 53 */
  II (d, a, b, c, x[ 3], S42, 0x8f0ccc92); /* 54 */
  II (c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */
  II (b, c, d, a, x[ 1], S44, 0x85845dd1); /* 56 */
  II (a, b, c, d, x[ 8], S41, 0x6fa87e4f); /* 57 */
  II (d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */
  II (c, d, a, b, x[ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */
  II (b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1); /* 60 */
  II (a, b, c, d, x[ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */
  II (d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */
  II (c, d, a, b, x[ 2], S43, 0x2ad7d2bb); /* 63 */
  II (b, c, d, a, x[ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */
 
  state[0] += a;
  state[1] += b;
  state[2] += c;
  state[3] += d;
 
  /*
  * Zeroize sensitive information.
  */
  MD5_memset ((POINTER)x, 0, sizeof (x));
}
 
/*
 * Encodes input (unsigned long int) into output (unsigned char). Assumes len is
 * a multiple of 4.
 */
void MD5::Encode (unsigned char *output, unsigned long int *input, unsigned int len)
{
  unsigned int i, j;
 
  for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) {
    output[j] = (unsigned char)(input[i] & 0xff);
    output[j+1] = (unsigned char)((input[i] >> 8) & 0xff);
    output[j+2] = (unsigned char)((input[i] >> 16) & 0xff);
    output[j+3] = (unsigned char)((input[i] >> 24) & 0xff);
  }
}
 
/*
 * Decodes input (unsigned char) into output (unsigned long int). Assumes len is
 * a multiple of 4.
 */
void MD5::Decode (unsigned long int *output, unsigned char *input, unsigned int len)
{
   unsigned int i, j;
 
   for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4)
    output[i] = ((unsigned long int)input[j]) |
         (((unsigned long int)input[j+1]) << 8) |
         (((unsigned long int)input[j+2]) << 16) |
         (((unsigned long int)input[j+3]) << 24);
}
 
/*
 * Note: Replace "for loop" with standard memcpy if possible.
 */
void MD5::MD5_memcpy (POINTER output, POINTER input, unsigned int len)
{
  unsigned int i;
 
  for (i = 0; i < len; i++)
    output[i] = input[i];
}
 
/*
 * Note: Replace "for loop" with standard memset if possible.
 */
void MD5::MD5_memset (POINTER output,int value,unsigned int len)
{
  unsigned int i;
  for (i = 0; i < len; i++)
    ((char *)output)[i] = (char)value;
}
 
/*
 * EOF
 */

md5.h

/*
 *	This is the C++ implementation of the MD5 Message-Digest
 *	Algorithm desrcipted in RFC 1321.
 *	I translated the C code from this RFC to C++.
 *	There is no warranty.
 *
 *	Feb. 12. 2005
 *	Benjamin Grüdelbach
 */
 
/*
 * Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
 * rights reserved.
 *
 * License to copy and use this software is granted provided that it
 * is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
 * Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
 * or this function.
 *
 * License is also granted to make and use derivative works provided
 * that such works are identified as "derived from the RSA Data
 * Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
 * mentioning or referencing the derived work.
 *
 * RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
 * the merchantability of this software or the suitability of this
 * software for any particular purpose. It is provided "as is"
 * without express or implied warranty of any kind.
 *
 * These notices must be retained in any copies of any part of this
 * documentation and/or software.
 */
 
//----------------------------------------------------------------------
//include protection
#ifndef MD5_H
#define MD5_H
 
//----------------------------------------------------------------------
//STL includes
#include <string>
 
//----------------------------------------------------------------------
//typedefs
typedef unsigned char *POINTER;
 
/*
 * MD5 context.
 */
typedef struct
{
	unsigned long int state[4];  	   /* state (ABCD) */
	unsigned long int count[2]; 	   /* number of bits, modulo 2^64 (lsb first) */
	unsigned char buffer[64];	   /* input buffer */
} MD5_CTX;
 
/*
 * MD5 class
 */
class MD5
{
 
	private:
 
		void MD5Transform (unsigned long int state[4], unsigned char block[64]);
		void Encode (unsigned char*, unsigned long int*, unsigned int);
		void Decode (unsigned long int*, unsigned char*, unsigned int);
		void MD5_memcpy (POINTER, POINTER, unsigned int);
		void MD5_memset (POINTER, int, unsigned int);
 
	public:
 
		void MD5Init (MD5_CTX*);
		void MD5Update (MD5_CTX*, unsigned char*, unsigned int);
		void MD5Final (unsigned char [16], MD5_CTX*);
 
	MD5(){};
};
 
//----------------------------------------------------------------------
//End of include protection
#endif
 
/*
 * EOF
 */

md5wrapper.cpp

/*
 *	This is part of my wrapper-class to create
 *	a MD5 Hash from a string and a file.
 *
 *	This code is completly free, you
 *	can copy it, modify it, or do
 *	what ever you want with it.
 *
 *	Feb. 2005
 *	Benjamin Grüdelbach
 */
 
//----------------------------------------------------------------------
//basic includes
#include <fstream>
#include <iostream>
 
//my includes
#include "md5wrapper.h"
#include "md5.h"
 
//---------privates--------------------------
 
/*
 * internal hash function, calling
 * the basic methods from md5.h
 */
std::string md5wrapper::hashit(std::string text)
{
	MD5_CTX ctx;
 
	//init md5
	md5->MD5Init(&ctx);
	//update with our string
	md5->MD5Update(&ctx,
		 (unsigned char*)text.c_str(),
		 text.length());
 
	//create the hash
	unsigned char buff[16] = "";
	md5->MD5Final((unsigned char*)buff,&ctx);
 
	//converte the hash to a string and return it
	return convToString(buff);
}
 
/*
 * converts the numeric hash to
 * a valid std::string.
 * (based on Jim Howard's code;
 * http://www.codeproject.com/cpp/cmd5.asp)
 */
std::string md5wrapper::convToString(unsigned char *bytes)
{
	char asciihash[33];
 
	int p = 0;
	for(int i=0; i<16; i++)
	{
		::sprintf(&asciihash[p],"%02x",bytes[i]);
		p += 2;
	}
	asciihash[32] = '';
	return std::string(asciihash);
}
 
//---------publics--------------------------
 
//constructor
md5wrapper::md5wrapper()
{
	md5 = new MD5();
}
 
//destructor
md5wrapper::~md5wrapper()
{
	delete md5;
}
 
/*
 * creates a MD5 hash from
 * "text" and returns it as
 * string
 */
std::string md5wrapper::getHashFromString(std::string text)
{
	return this->hashit(text);
}
 
/*
 * creates a MD5 hash from
 * a file specified in "filename" and
 * returns it as string
 * (based on Ronald L. Rivest's code
 * from RFC1321 "The MD5 Message-Digest Algorithm")
 */
std::string md5wrapper::getHashFromFile(std::string filename)
{
	FILE *file;
 	MD5_CTX context;
 
	int len;
 	unsigned char buffer[1024], digest[16];
 
	//open file
 	if ((file = fopen (filename.c_str(), "rb")) == NULL)
	{
		return "-1";
	}
 
	//init md5
 	md5->MD5Init (&context);
 
	//read the filecontent
	while ( (len = fread (buffer, 1, 1024, file)) )
  	{
		md5->MD5Update (&context, buffer, len);
	}
 
	/*
	generate hash, close the file and return the
	hash as std::string
	*/
	md5->MD5Final (digest, &context);
 	fclose (file);
	return convToString(digest);
 }
 
/*
 * EOF
 */

md5wrapper.h

/*
 *	This is my wrapper-class to create
 *	a MD5 Hash from a string and a file.
 *
 *	This code is completly free, you
 *	can copy it, modify it, or do
 *	what ever you want with it.
 *
 *	Feb. 2005
 *	Benjamin Grüdelbach
 */
 
//include protection
#ifndef MD5WRAPPER_H
#define MD5WRAPPER_H
 
//basic includes
#include <string>
 
//forwards
class MD5;
 
class md5wrapper
{
	private:
		MD5 *md5;
 
		/*
		 * internal hash function, calling
		 * the basic methods from md5.h
		 */
		std::string hashit(std::string text);
 
		/*
		 * converts the numeric giets to
		 * a valid std::string
		 */
		std::string convToString(unsigned char *bytes);
	public:
		//constructor
		md5wrapper();
 
		//destructor
		~md5wrapper();
 
		/*
		 * creates a MD5 hash from
		 * "text" and returns it as
		 * string
		 */
		std::string getHashFromString(std::string text);
 
		/*
		 * creates a MD5 hash from
		 * a file specified in "filename" and
		 * returns it as string
		 */
		std::string getHashFromFile(std::string filename);
};
 
//include protection
#endif
 
/*
 * EOF
 */

Aby przetestować powyższą klasę napiszemy i skompilujemy prosty program, który zwróci hasha MD5 dla zmiennej typu string o wartości haslo.

test.cpp

/*includujemy biblioteki i inne bajery*/
#include <iostream> //dyrektywy
#include "md5wrapper.h" //kodowanie md5
using namespace std; //dla wygody
 
int main() {
	string zmienna = "haslo"; //deklaracja zmiennej wejsciowej
	string zmienna2; //deklaracja zmienne wyjsciowej
	md5wrapper md5; //deklarujemy obiekt algorytmu hashujacego
	zmienna2 = md5.getHashFromString(zmienna); //kodowanie zmiennej
	cout<<zmienna2<<endl; //drukowanie informacji zwrotnej w postacji hasha MD5
}

Aby skompilować powyższy kod należy umieścić wszystkie powyższe pliki w jednym katalogu oraz wydać polecenie

g++ md5.cpp md5wrapper.cpp test.cpp -o kod

Praktyczne przedstawienie i uruchomienie programu znajduje się poniżej. Powinniśmy otrzymać identyczny wynik.

komeniusz@cyber-jadro:~$ cd /home/komeniusz/Pulpit/MD5
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit/MD5$ ls
md5.cpp md5.h md5wrapper.cpp md5wrapper.h test.cpp
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit/MD5$ g++ md5.cpp md5wrapper.cpp test.cpp -o kod
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit/MD5$ ./kod
207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit/MD5$

Potrafimy już szyfrować dane za pomocą klasy w C++. Teraz weźmy się za generowanie ciągu znaków z podanego ciągu, będącego alfabetem. Poniżej przedstawiam oryginalny kod znajomego Zegarek-.

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
 
string napis,tmp;
vector<char> strTekst;
bool b=0;
 
void funkcja (int t, string s)
{
   if(b) printf("n");
   if(!b) b=1;
   if(t==s.size()) { strTekst.pop_back(); t=0; return; }
   for(int i=0; i<s.size(); ++i)
   {
       for(int j=0; j<strTekst.size(); ++j)
           printf("%c",strTekst[j]);
 
       printf("%c",s[i]);
       strTekst.push_back(s[i]);
       funkcja(t+1,s);
   }
   strTekst.pop_back();
   return;
}
 
bool Sprawdz[128];
 
void powtorzenia(char znak)
{
   if(!Sprawdz[znak]) tmp.push_back(znak);
   Sprawdz[znak]=1;
}
 
int main()
{
  for(int i=0; i<128; ++i)
      Sprawdz[i]=0;
 
  cin>>napis;
  sort(napis.begin(), napis.end());
  for_each(napis.begin(), napis.end(), powtorzenia);
  napis=tmp;
  funkcja (0,napis);
 
  getch();
  return 0;
}

Jest on dostosowany pod Windowsa. My użyjemy Linuksa, więc kod winien wyglądać troszeczkę inaczej. Przyda się także kilka dodatkowych plików nagłówkowych. Poniżej przedstawiam w pełni działający Brutus v0.1 al’a Linux by Komeniusz wraz z komentarzami.

/*includujemy biblioteki i inne bajery*/
#include <iostream> //dyrektywy
#include "md5wrapper.h" //kodowanie md5
//generaot
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
///generator
using namespace std; //dla wygody
/*deklaracje zmiennych*/
string hash; //wprowadzany hash
string hash2; //generowany hash
string zmienna_pomocnicza; //funkcja hashujaca nie przyjmuje jako parametr indeksu tablicy
 
/*generator permutacji z powtorzeniami*/
string alfabet,tmp;
vector<char> strTekst;
bool b=0;
int dlugosc; //maksymalna dlugosc hasla
 
void funkcja(int t, string s)
{
md5wrapper md5; //deklarujemy obiekt algorytmu hashujacego
	if(b)
	if(!b) b=1;
	if(t==dlugosc)
	{
		strTekst.pop_back(); t=0;
		return;
	}
	for(int i=0; i<s.size(); ++i)
	{
		zmienna_pomocnicza = s[i];
		for(int j=0; j<strTekst.size(); ++j)
		{
			if(zmienna_pomocnicza.size() > dlugosc) //jesli nie zlamiemy hasla
			{
				cout<<endl;
				cout<<"Brutus zakonczyl dzialanie z niepowodzeniem :("<<endl;
				exit(1);
			}
 
			cout<<strTekst[j];
			zmienna_pomocnicza += strTekst[j];
 
    }
    cout<<s[i];
 
		hash2 = md5.getHashFromString(zmienna_pomocnicza); //generujemy hash
		cout<<"  ["<<hash2<<"] ["<<hash<<"]"<<endl;
 
		if(hash == hash2) //jesli zlamalismy haslo
		{
			cout<<"Brutus zakonczyl dzialanie z powodzeniem!"<<endl;
			cout<<"Haslo to: "<<zmienna_pomocnicza<<endl;
			exit(1);
		}
		strTekst.push_back(s[i]);
		funkcja(t+1,s);
	}
	strTekst.pop_back();
	return;
}
 
bool Sprawdz[128];
 
void powtorzenia(char znak)
{
	if(!Sprawdz[znak])
	{
		tmp.push_back(znak);
		Sprawdz[znak]=1;
	}
}
/*/generator permutacji z powtorzeniami*/
 
/*kod programu*/
int main()
{
cout<<"Podaj alfabet: ";
cin>>alfabet; //pobieramy alfabet
 
cout<<"Podaj maksymalna dlugosc hasla: ";
cin>>dlugosc; //pobieramy maksymalna dlugosc hasla
 
cout<<"Podaj hash MD5: ";
cin>>hash; //pobieramy hash
if(hash.size() != 32) //jesli wprowadzono bledny hash
{
	cout<<"Hash MD5 sklada sie z 32 znakow!"<<endl;
	return 0; //konczymy dzialanie programu
}
 
while(1) //no to po pobraniu danych zaczynamy zabawe
{
	for(int i=0; i<128; ++i)
	{
		Sprawdz[i]=0;
	}
 
  sort(alfabet.begin(), alfabet.end());
  for_each(alfabet.begin(), alfabet.end(), powtorzenia);
  alfabet=tmp;
  funkcja(0,alfabet);
}
 
return 0;
} //koniec

To by było na tyle. Pokaże jeszcze jak Brutus zachowuje się w praktyce. Może nie jest on najszybszy na 'rynku’, nie generuje ciągu w klasyczny sposób, ale jest napisany samodzielnie i daje niesamowity efekt jak na filmach 'hakerskich’.

komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit/MD5$ ./brutus
Podaj alfabet: abcdef
Podaj maksymalna dlugosc hasla: 5
Podaj hash MD5: 207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64

[…]
caed [460f9b15facc7db261cb222d41789358] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caeda [3a45d143653c8bdf441ddb8abcd55f2f] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caedb [2b5716cb7c12e40304106b57f5f3e39c] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caedc [755d70b0c37aad2bef731200b0f31029] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caedd [343b993231a1b7951098fe847f75bedb] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caede [abd58dcc79ebb8b41cb27adb81b33b37] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caedf [d8cab07959786bbc83d97f3f6ae920b3] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caee [3e1af7f6ee8087c614cad39de9f91074] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caeea [36afeb9a9663182d2093639fff8fd572] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caeeb [ee1c54bac17bb3d13e0e829c81159cbc] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caeec [490d334e902f1d892810e31723258c1c] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caeed [6782e55fd76b59117658efe9c3899cdd] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caeee [314d3ff84ca35d68547e1e55d384a13d] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caeef [b6764307adb59a18d063cc1e6575e791] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caef [4336bb045460374df927c1cfa332ca3d] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caefa [ab300b30fcb354e1cc79cd374bc72ebe] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caefb [81359d5928760f147a1c48f5315cd80c] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caefc [840c2fd5bfdec11c94f6612f85f14504] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caefd [6eb5a278bd2d901b1d237ebe93b66478] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caefe [408d5815d4cfef632a7d9ca4b50aa163] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caeff [bfc599d8bccd7ff587c4bb80cfc8d556] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
caf [c2d128461711cb0d371c986a4a7cc001] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafa [3df13964fd043dad82ac80b931a71f2d] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafaa [82d740afed9f160ccbedd26d1c5a15a9] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafab [9e6529557162a512861f9652e043887a] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafac [b5a32b1ee72ae6d2dd65e59e2de931c3] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafad [b1fbdc873fe096d3e82cc5c4b9a10d4f] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafae [f1857029f1eaff41d5025d19a452cb00] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafaf [03f2d98c28007433b992b4fb915cf366] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafb [ac3d1fb1007a4baa81ba292419367350] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafba [49153896c7b1af432e7d29ec8dadc959] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafbb [a16af17ef6eb591fd355ded05cfb2684] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafbc [1428bbaf1ff3459665149f04db4e1268] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafbd [c9b21af6a2913795b503931218ddb393] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafbe [9f115af1e7fbf6dcd50a2b419ddf9b6b] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafbf [57b4ab224eb334ca4f30ebaea0598b06] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafc [6769e8021b2a6dec0815204b263ca2d1] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafca [843c80ce1a18307f6189236d346d0d6e] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafcb [215ba6c856ed0fe2b58d327d920f5d6c] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafcc [d187d0769a479664b61316796833210c] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafcd [a2c3f07e6b81d6bd49ffae46e010fa7c] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafce [cb8ecc7b1894bb6f91eebbb212390781] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafcf [86b8b08fe55644584dca949346b772cc] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafd [a73ce6cf8fe14052bddc59769a7a2a13] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
cafda [fb83d36bf08cf1bff2af334b15b73acc] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
[…]

[…]
aslo [a3d62e2ae33c81a3df6095093352b19f] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
asloa [f7aa2ef0fd416ae95b5cf46d346b0c1f] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
asloaa [739ee7b446781d974f4a335f784baa61] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
asloah [6279355abd9ca420e1b5281fbdeccacc] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
asloal [bf482989f6ee1a5b36ea22a4fa631321] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
asloao [0f22aae5119cc82fa372d71fa1cfc096] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
asloas [cc96771772c2951932a1e57d2f242108] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
asloh [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64] [207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64]
Brutus zakonczyl dzialanie z powodzeniem!
Haslo to: haslo

Bibliografia dla ciekawskich

One thought on “[C++ && Linux] Piszemy brutusa MD5 :-)

 1. Bez wyświetlania na konsole, przy przekierowaniu do pliku na ramdisk, uważam że mam niepomijalne podstawy, aby sądzić, że czas programu powinien być niemniejszy;D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *