C++ #3 – Składnia

Kod źródłowy napisany w C++ składa się z funkcji, w tym jednej głównej o nazwie main().

 

 

 

 

 

Składnia

Funkcja to wydzielona część kodu otoczona nawiasami klamrowymi.
Spróbujmy przeanalizować najbardziej podstawowy program, który wyświetla tekst na ekranie.

#include <iostream> //Zaimplementowanie pliku nagłówkowego wejścia/wyjścia
using namespace std; //Wpisywane dla wygody, aby zamiast "std::cout" pisać samo "cout"
//Sam znak // to komentarz liniowy,
//nie wpływa na działanie programu,
//ma za zadanie zwiększyć czytelność kodu
int main() //Funkcja liczbowa (typ int) main.
// Jest to główna funkcja programu,
//uruchamiana jako pierwsza po jego włączeniu.
{
/*A to jest
komentarz blokowy :-)*/
	cout<<"Hello World!"<<endl; //Omówimy to poniżej
	return 0; /*funkcja typu int zwraca wynik w postaci wartości liczbowej,
	 w tym przypadku 0, aby zakończyć działanie programu.*/
}

Ma on za zadanie jedynie wyświetlać w oknie konsoli napis „Hello World!„. Zapiszmy go pod nazwą pierwszy.cpp i skompilujmy wydając polecenie

g++ pierwszy.cpp -o program

By go uruchomić to oczywiście

komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$ ./program
Hello World!
komeniusz@cyber-jadro:~/Pulpit$

Przejdźmy teraz do omówienia procedury cout<<. Jest to standardowa procedura znajdująca się w bibliotece iostream o prostej budowie. Ma za zadanie wypisywać tekst podany w parametrze na wyjście standardowe, czyli na monitor. W powyższym przykładzie został dodatkowo użyty znak nowej linii endl. Schematyczne użycie cout’a wygląda tak jak poniżej.

cout<<„Tresc”;

Cout zwróci napis „Tresc„, gdyż znajduje się on w cudzysłowach. Jeśli ich nie wpiszemy program 'pomyśli’, że chcemy wypisać wartość zmiennej Tresc.

cout<<Tresc;

Ale co to jest zmienna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *