Fakemail w PHP

fakemailFakemail – Wiadomość e-mail z zafałszowanym, fikcyjnym adresem zwrotnym (np. wskazującym na inną osobę) lub ze specjalnie spreparowanym nagłówkiem uniemożliwiającym identyfikację komputera nadawcy.

Źródło

Tak więc napisałem prosty skrypt w PHP, który umożliwia wysyłanie spreparowanych wiadomości e-mail 😉

<?php session_start(); ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  		<meta name="Description" content="FakeMail Komus" />
 		<meta name="Keywords" content="fake,mail,komus" />
 		<meta name="Author" content="Komus" />
<title>
FakeMail
</title>
	</head>
	<body>
<?php
$formularz = '<form action="" method="post">
	<table border="0">
		<tr>
			<td>
				Nadawca
			</td>
 
			<td>
				<input type="text" name="nadawca" size="20" />
			</td>
		</tr>
 
		<tr>
			<td>
				Odbiorca
			</td>
 
			<td>
				<input type="text" name="odbiorca" size="25" />
			</td>
		</tr>
 
		<tr>
			<td>
				Temat
			</td>
 
			<td>
				<input type="text" name="temat" size="30" />
			</td>
		</tr>
 
		<tr>
			<td>
				Tresc
			</td>
 
			<td>
				<textarea name="tresc" cols="60" rows="20"></textarea>
			</td>
		</tr>
 
		<tr>
			<td>
				Gotowy/a?
			</td>
 
			<td>
				<input type="submit" name="submit" value="TAK! ;)" />
			</td>
		</tr>
</form>';
 
if(!isset($_POST['submit'])) {
	echo $formularz;
} else {
	if(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9.-_]+@[a-zA-Z0-9.-_]+.[a-z]{2,4}$/D', $_POST['nadawca'])){
		echo'Bledny e-mail nadawcy';
	} elseif(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9.-_]+@[a-zA-Z0-9.-_]+.[a-z]{2,4}$/D', $_POST['odbiorca'])) {
		echo'Bledny e-mail odbiorcy';
	} elseif(empty($_POST['temat'])) {
		echo'Pole "Temat" jest puste';
	} elseif(empty($_POST['tresc'])) {
		echo'Pole "Tresc" jest puste';
	} else {
		$odbiorca = $_POST['odbiorca'];
		$temat = $_POST['temat'];
		$tresc = nl2br($_POST['tresc']);
		$nadawca = 'From: ';
		$nadawca .= $_POST['nadawca'];
		$nadawca .= "rn".'Reply-To: ';
		$nadawca .= $_POST['nadawca'];
		$nadawca .= "rn" ;
		$nadawca .= 'MIME-Version: 1.0' . "rn";
		$nadawca .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "rn";
		mail($odbiorca, $temat, $tresc, $nadawca);
		echo'E-mail z adresu <b>'.$_POST['nadawca'].'</b> na adres <b>'.$_POST['odbiorca'].'</b> wysłano pomyśłnie.<br /><br />';
		echo'Treść wiadomości:<br />';
		echo $_POST['tresc'];
		echo'<br /> <form acion="" method="post">
			<input type="submit" name="powrot" value="Powrót" />
		</form>';
	}
}
?>
	</body>
</html>

Kod udostępniam wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie odpowiadam za jego niezgodne z prawem wykorzystanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *