Instalacja serwera LAMP na Ubuntu

ubuntuSerwerem LAMP nazywany jest komputer z zainstalowanym systemem Linux, serwerem WWW Apache, bazą danych MySQL oraz interpreterem języka skryptowego takiego jak PHP.

O ile instalacja takiej składanki o nazwie Krasnal pod Windowsem ogranicza się do kliknięcia kilku przycisków z napisem „next”, o tyle na Linuksie należy pobawić się trochę z terminalem. W celu demonstracji posłużę się Ubuntu 9.10

Pobieramy pakiety

Podczas instalacji LAMP’a należy pobrać kilka pakietów, zatem odświeżmy źródła

sudo apt-get update

Pobieramy serwer Apache2

sudo apt-get install apache2

W drugiej kolejności instalujemy interpreter PHP w najnowszej, 5 wersji

sudo apt-get install php5

Aby wygodniej zarządzało nam się bazą danych MySQL instalujemy narzędzie PhpMyAdmin

sudo apt-get install phpmyadmin

Czas na sam serwer MySQL

sudo apt-get install mysql-server

Aby Apache2 był w stanie komunikować się z bazą MySQL konieczny jest mały dodatek do niego

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql

Aby nasze skrypty PHP mogły wykonywać zapytania do bazy MySQL potrzebujemy jeszcze tego dodatku

sudo apt-get install php5-mysql

Konfigurujemy serwer

Mamy już wszystkie potrzebne pakiety. Restartujemy Apache’a

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Sprawdźmy, czy nasz serwer działa. Otwórzmy przeglądarkę internetową i przejdźmy pod adres http://localhost/. Jeśli naszym oczom ukarze się napis „It works!” oznacza to, że Apache funkcjonuje prawidłowo.

Przed sprawdzeniem, czy PhpMyAdmin działa prawidłowo należy utworzyć dowiązanie do niego.

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/phpmyadmin

Teraz odwiedźmy adres http://localhost/phpmyadmin/. Powinno ukazać nam się okienko logowania. Domyślna nazwa użytkownika to root, a hasło jest takie, jakie podaliśmy podczas instalacji.

Dobrze, wszystko działa. Naszym ostatnim krokiem będzie stworzenie katalogu na naszą stronę WWW. Najczęściej nosi on nazwę public_html. Możemy stworzyć go ręcznie w katalogu domowym, bądź wpisać w konsoli polecenie

mkdir public_html

Aby serwer wiedział, że ten katalogu jest katalogiem na nasze strony należy go o tym poinformować dodając alias do pliku konfiguracyjnego.

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

Jeśli nie mamy edytora gedit używamy innego. Na końcu tego pliku, ale PRZED </VirtualHost> wpisujemy

Alias /nazwa_usera/ „/home/nazwa_usera/public_html/”
<Directory /home/nazwa_usera/public_html/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

Nazwę użytkownika wpisujemy oczywiście swoją. Po zmianie konfiguracji serwera czas na jego restart

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Od tej pory po wejściu w adres URL http://localhost/nazwa_usera/ będziemy mieli dostęp do katalogu public_html. Strona, która zostanie załadowana jako pierwsza to oczywiście plik o nazwie index z rozszerzeniem html/php.

Linkownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *