JavaScript #10 – Przykłady

Poniżej przedstawię kilka przykładów funkcji, które mogę się przydać w trakcie nauki JS.

 

 

 

 

Przykłady

Obliczanie wartości dla określonych argumentów funkcji F=x^2+4x+4 – skrypt można dostosować do własnych potrzeb.

<script type="text/javascript">
document.write('Obliczanie wartosci dla okreslonych argumentow funkcji F=x^2+4x+4');
document.write('<table border="1">');
for(var x = -5; x <= 5; x+=0.5) {
document.write('<tr><td width="80">');
document.write('F(');
document.write(x); //argument
document.write(')');
document.write('</td><td>');
document.write('<b>');
document.write(x*x+4*x+4); //obliczanie wartosci
document.write('</b>');
document.write('</td></tr>');
}
document.write('</table>');
</script>

Przelicznik walut
<script type="text/javascript">
function przeliczaj() {
var krok1;
var krok2;
var pln = 1.00;
var eur = 4.55;
var usd = 3.27;
switch (przelicznik.co.value)
{
case "PLN":
krok1 = przelicznik.ile.value*pln;
break;
case "EUR":
krok1 = przelicznik.ile.value*eur;
break;
case "USD":
krok1 = przelicznik.ile.value*usd;
break;
default:
krok1 = "Error";
}
switch (przelicznik.naCo.value)
{
case "PLN":
krok2 = krok1/pln;
break;
case "EUR":
krok2 = krok1/eur;
break;
case "USD":
krok2 = krok1/usd;
break;
default:
krok2 = "Error";
}
przelicznik.wynik.value = Math.round(krok2 * 100 ) / 100; //zaokragleie do dwoch miejsc po przecinku
}
</script>
<form action="" name="przelicznik">
Co chcesz przeliczyc:
<input type="text" name="ile" size="20" />
<select name="co">
<option name="PLN" value="PLN">PLN</option>
<option name="EUR" value="EUR">EUR</option>
<option name="USD" value="USD">USD</option>
</select>
na:
<select name="naCo">
<option name="PLN" value="PLN">PLN</option>
<option name="EUR" value="EUR">EUR</option>
<option name="USD" value="USD">USD</option>
</select>
<input type="button" value="Przelicz jednostki" onClick="przeliczaj()" />
Wynik w przyblizeniu<sup style="color:gray;">*</sup> to:
<input type="text" name="wynik" size="40" readonly="readonly" value="" />
<small style="color:gray;"><sup>*</sup>Do dwoch miejsc po przecinku.</small>
</form>

Kalkulator
<form action="" name="kalkulator">
<table border="1" align="center">
<tr align="center" valign="middle">
<td colspan="4">
<input type="text" name="ekran" size="35" />
</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td>
<input type="button" name="1" value="1" onClick="kalkulator.ekran.value += '1'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="2" value="2" onClick="kalkulator.ekran.value += '2'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="3" value="3" onClick="kalkulator.ekran.value += '3'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="+" value="dodaj" onClick="kalkulator.ekran.value += '+'" />
</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td>
<input type="button" name="4" value="4" onClick="kalkulator.ekran.value += '4'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="5" value="5" onClick="kalkulator.ekran.value += '5'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="6" value="6" onClick="kalkulator.ekran.value += '6'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="-" value="odejmij" onClick="kalkulator.ekran.value += '-'" />
</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td>
<input type="button" name="7" value="7" onClick="kalkulator.ekran.value += '7'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="8" value="8" onClick="kalkulator.ekran.value += '8'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="9" value="9" onClick="kalkulator.ekran.value += '9'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="*" value="pomnoz" onClick="kalkulator.ekran.value += '*'" />
</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td>
<input type="button" name="=" value="=" onClick="kalkulator.ekran.value = Math.round(eval(kalkulator.ekran.value)* 100 ) / 100" />
</td>
<td>
<input type="button" name="0" value="0" onClick="kalkulator.ekran.value += '0'" />
</td>
<td>
<input type="button" name="R" value="R" onClick="kalkulator.ekran.value = ''" />
</td>
<td>
<input type="button" name="/" value="podziel" onClick="kalkulator.ekran.value += '/'" />
</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td colspan="2">
<input type="button" name="potega2" value="potega^2" onClick="kalkulator.ekran.value = kalkulator.ekran.value*kalkulator.ekran.value" />
</td>
<td colspan="2">
<input type="button" name="potega3" value="potega^3" onClick="kalkulator.ekran.value = kalkulator.ekran.value*kalkulator.ekran.value*kalkulator.ekran.value" />
</td>
</tr>
</table>
</form>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *