Optymalizacja/kompresja plików *.js i *.css

Sty 27
2012

Podczas tworzenia dużych projektów stron internetowych webmaster często pisze nawet do kilkudziesięciu skryptów w JavaScript, które łącznie mają nawet po kilka tysięcy linijek. Podobnie sprawa ma się do arkusza stylów CSS. Ważnym elementem przy wdrażaniu serwisu z taką ilością skryptów jest ich kompresja.

 

Czytaj dalszą część wpisu »

JavaScript #10 – Przykłady

Sty 20
2010

Poniżej przedstawię kilka przykładów funkcji, które mogę się przydać w trakcie nauki JS.

 

 

 

Czytaj dalszą część wpisu »

JavaScript #9 – Zdarzenia i obsługa formularzy

Sty 20
2010

Zdarzenie to czynność wykonana przez przeglądarkę w odpowiedzi na gest myszy(kliknięcie) lub klawiatury(zmiana wartości pola <input>).

 

 

Czytaj dalszą część wpisu »

JavaScript #8 – Funkcje

Sty 20
2010

Funkcja to wydzielona część kodu, która wykonuje się po wywołaniu identyfikatora funkcji, czyli jej nazwy wraz z nawiasami okrągłymi i ewentualnymi parametrami.

 

 

Czytaj dalszą część wpisu »

JavaScript #7 – Pętle

Sty 20
2010

Pętla to wyrażenie służące do wykonania powtarzających się czynności określoną ilość razy. Przykładowo chcemy napisać na stronie Internetowej 100 razy słowo Kocham Cie Pati :**. Moglibyśmy uczynić to za pomocą 100 instrukcji document.write, ale niewątpliwie wygodniej zastosować w tym celu pętle.

 

Czytaj dalszą część wpisu »

JavaScript #6 – Instrukcje warunkowe

Sty 20
2010

Znając podstawowe operatory języka JavaScript możliwe jest tworzenie instrukcji warunkowychInstrukcja warunkowa, jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie wykonywać określoną czynność, jeśli zostanie spełniony określony(przy pomocy operatora) warunek.

 

 

Czytaj dalszą część wpisu »

JavaScript #5 – Operatory

Sty 20
2010

JavaScript jak i w innych językach programowania występuje szereg rozmaitych operatorów służących do wykonywania określonych operacji.

 

 

Czytaj dalszą część wpisu »

JavaScript #4 – Zmienne

Sty 20
2010

Zmienna to wydzielona część pamięci w programie, która ma za zadanie przechowywać dane. każda zmienna ma unikalną nazwę, która ją reprezentuje. Nazwa zmiennej może składać się wyłącznie z alfabetu łacińskiego. W nazwach rozróżniane są wielkie i małe litery. Zmienne dzielą się na typ łańcuchowy przechowujące tekst oraz typ liczbowy przechowującą liczby.

 

 

Czytaj dalszą część wpisu »