C++ #8 – Funkcje

Lis 01
2010

Funkcja – to wydzielona część kodu źródłowego, która wykonuje się po wywołaniu identyfikatora funkcji, czyli jej nazwy wraz z nawiasami okrągłymi i ewentualnymi parametrami. W skład identyfikatora (podobnie jak w zmiennych) dopuszczalne są znaki alfanumeryczne z zakresu alfabetu łacińskiego.

 

Czytaj dalszą część wpisu »