Różnica między „++i”, a „i++”

Lis 05
2010

cpp

Od jakiegoś czasu o uszy obijało mi się stwierdzenie, iż preinkrementacja (++i) jest szybsza od postinkrementacji (i++) stosowana w pętli for. Różnica między tymi dwoma sposobami dodawania „1” do zmiennej z pewnością istnieje, ale czy jest różnica w szybkości przetwarzania tego przez procesor?

Czytaj dalszą część wpisu »

C++ #10 – Przyswojenie wiadomości

Lis 01
2010

Aby jeszcze lepiej przyswoić sobie zdobyte umiejętności w trakcie trwania kursu przyjrzyjmy się kilku prostym programom.

 

Czytaj dalszą część wpisu »

C++ #9 – Tablice

Lis 01
2010

Nauczyliśmy się, że do przechowywania danych w programie służą zmienne, ale nie tylko one mogą pełnić rolę „kontenerów”. Tablice także służą do zapisywania informacji w pamięci komputera. Charakteryzują się one nawiasami kwadratowymi, które występują po ich identyfikatorze. Odpowiadają one za indeks, czyli miejsce do, którego chcemy się odwołać.

 

Czytaj dalszą część wpisu »

C++ #8 – Funkcje

Lis 01
2010

Funkcja – to wydzielona część kodu źródłowego, która wykonuje się po wywołaniu identyfikatora funkcji, czyli jej nazwy wraz z nawiasami okrągłymi i ewentualnymi parametrami. W skład identyfikatora (podobnie jak w zmiennych) dopuszczalne są znaki alfanumeryczne z zakresu alfabetu łacińskiego.

 

Czytaj dalszą część wpisu »

C++ #7 – Pętle

Lis 01
2010

Pętla w programowaniu oznacza fragment kodu, który powtarza (wykonuje) się określoną ilość razy. Dzięki nim możemy zapisać nawet kilka tysięcy linijek w zaledwie trzech.

 

Czytaj dalszą część wpisu »

C++ #6 – Wprowadzanie danych

Lis 01
2010

Znamy już instrukcje warunkowe i operatory. Zanim przejdziemy do dalszych zagadnień języka C++ opanujmy to co już umiemy na bardziej interaktywnych przykładach, w których użytkownik wprowadza wartość zmiennej w trakcie działania programu.

 

Czytaj dalszą część wpisu »

C++ #5 – Operatory i instrukcje warunkowe

Lis 01
2010

Operatory składają się z jednego, bądź kilku znaków i jak sama nazwa wskazuje pozwalają operować na zmiennych, a mianowicie wykonywać na nich działania arytmetyczne,porównującelogiczneprzypisujące o raz kilka innych.

 

Czytaj dalszą część wpisu »

C++ #4 – Zmienne

Lis 01
2010

Zmienna to wydzielony obszar w pamięci programu, który ma za zadanie przechowywać jakieś informacje. W zależności od tego jaką informację chcemy przechować mówi się o typach zmiennych. Wyróżniamy dwa podstawowe typy danych. Typ rzeczywisty i liczbowy.

 

Czytaj dalszą część wpisu »