LOGO jak i każdy inny porządny język programowania oferuje instrukcje warunkowe. Co to jest instrukcja warunkowa? Jak sama nazwa wskazuje jest to czynność, która zostanie wykonana gdy zostanie spełniony dany warunek.

 

 

Instrukcja warunkowe

Instrukcja wygląda następująco:

jeśli x [y] [z]

Gdzie x to warunek, który musi być spełniony.
Gdzie y wpisujemy czynność, która zostanie wykonana gdy warunek x zwróci prawdę.
Gdzie z określamy czynność, która zostanie wykonana gdy warunek zwróci fałsz.
Przeanalizujmy to na prostym przykładzie.

oto instrukcjawarunkowa :parametr
jeśli :parametr=1 [pisz [Wpisałeś 1]] [pisz [Nie wpisałeś 1]]
już

Jeśli wywołamy procedurę w sposób

instrukcjawarunkowa 1

 

Zwróci ona wartość

Wpisałeś 1

W każdym innym przypadku algorytm ‚wypluje’ nam

Nie wpisałeś 1