Operacje na zmiennych w języku nie są trudne. Wystarczy ‚zaopatrzyć’ w kilka dodatkowych komend.

 

 

Operacje na zmiennych

niech „x y – Przypisuje wewnątrz programu zmiennej x wartość y. Np. niech „liczba1 0 – przypisze zmiennej liczba1 wartość liczbą równą 0. Przeanalizujmy poniższy kod, który ma za zadanie wypisywać kolejne liczby z Ciągu Fibonacciego.

oto fibonacci :a
 wpisz 1 wpisz "= pisz 0
 niech "b 0
 niech "c 1
 powtórz :a-1 [wpisz npw+1 wpisz "= pisz :c niech "d :b niech "b :c niech "c :c + :d]
już

Pierwsza linia powinna być już oczywista. Deklaruje nazwę procedury wraz z parametrem :a – czyli ilość powtórzeń pętli.
W drugiej linijce wypisujemy ‚na sucho’ treść 1=0
W trzeciej i czwartej linii przypisujemy zmiennym b i c wartości równe 0 oraz 1 (Jeśli nie wiesz o co chodzi odsyłam do Cioci Wiki i Wujka Google).
5, przedostatnia linia to skomplikowana pętla powtórz. Opiszę ją tak dokładnie na ile mnie stać.

:a - 1

 

Wykonuje zawartość pętli a:-1 ilość razy. -1 dlatego, że pierwszą wartość już wypisaliśmy w drugiej linii kodu.

wpisz npw + 1

Wypisuje bieżące powtórzenie pętli. +1 dlatego, że pierwsza wartość została już wypisana.

wpisz "=

Drukuje w linii poleceń znak =, dla zwiększenia czytelności otrzymanego wyniku.

pisz :c

Podaje wartość dla danego argumentu Ciągu.

niech "d :b niech "b :c niech "c :c + :d

Tutaj serce naszego algorytmu czyli zmiana wartości zmiennych w zależności od numeru powtórzenia. Na początku definiujemy zmienną :d (zmienna pomocnicza) i przypisujemy jej wartość zmiennej :b.
Następnie zmieniamy wartość zmiennej :b na :c.
Na końcu zmienna :c zwiększa się o wartość zmiennej :d.

Na koniec (linia numer 6) to zakończenie kodu procedury.