JavaScript

JavaScript #10 – Przykłady

Poniżej przedstawię kilka przykładów funkcji, które mogę się przydać w trakcie nauki JS.

 

 

 

(czytaj dalej…)


JavaScript #9 – Zdarzenia i obsługa formularzy

Zdarzenie to czynność wykonana przez przeglądarkę w odpowiedzi na gest myszy(kliknięcie) lub klawiatury(zmiana wartości pola <input>).

 

 

(czytaj dalej…)


JavaScript #8 – Funkcje

Funkcja to wydzielona część kodu, która wykonuje się po wywołaniu identyfikatora funkcji, czyli jej nazwy wraz z nawiasami okrągłymi i ewentualnymi parametrami.

 

 

(czytaj dalej…)


JavaScript #7 – Pętle

Pętla to wyrażenie służące do wykonania powtarzających się czynności określoną ilość razy. Przykładowo chcemy napisać na stronie Internetowej 100 razy słowo Kocham Cie Pati :**. Moglibyśmy uczynić to za pomocą 100 instrukcji document.write, ale niewątpliwie wygodniej zastosować w tym celu pętle.

 

(czytaj dalej…)


JavaScript #6 – Instrukcje warunkowe

Znając podstawowe operatory języka JavaScript możliwe jest tworzenie instrukcji warunkowychInstrukcja warunkowa, jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie wykonywać określoną czynność, jeśli zostanie spełniony określony(przy pomocy operatora) warunek.

 

 

(czytaj dalej…)


JavaScript #5 – Operatory

JavaScript jak i w innych językach programowania występuje szereg rozmaitych operatorów służących do wykonywania określonych operacji.

 

 

(czytaj dalej…)


JavaScript #4 – Zmienne

Zmienna to wydzielona część pamięci w programie, która ma za zadanie przechowywać dane. każda zmienna ma unikalną nazwę, która ją reprezentuje. Nazwa zmiennej może składać się wyłącznie z alfabetu łacińskiego. W nazwach rozróżniane są wielkie i małe litery. Zmienne dzielą się na typ łańcuchowy przechowujące tekst oraz typ liczbowy przechowującą liczby.

 

 

(czytaj dalej…)


JavaScript #3 – Umieszczanie Kodu JavaScript w kodzie HTML

Jak wcześniej wspomniano JavaScript jest językiem interpretowanym. Aby przeglądarka wiedziała, że ma do czynienia z JavaScript’em kod należy zapisać pomiędzy znacznikami

<script type="text/javascript">
//Kod JavaScript
</script>

 

(czytaj dalej…)


  • Kategorie

  • Najnowsze komentarze

    • Ładowanie...
  • Losowa publikacja

  • © 2009-2010 Komeniusz dev-blog. Wszystkie prawa zastrzeżone.
    Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP

    Partner